:: " دردباره ای" برای وضعیت استان :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٤
:: شعری برای صلح و با رویکرد انتظار... :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤
:: اوضاع عمومی ام ... :: چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۳
:: نیم ساعت طاقت طوفان ندارد پایتخت.... :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳
:: پیمان سلیمانی / شعر :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
:: پیمان سلیمانی :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
:: پیمان سلیمانی :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
:: از این به بعد..... پیمان سلیمانی :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
:: رباعی :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
:: عکس (پیمان سلیمانی،محمدعلی بهمنی،بابک دولتی) :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
:: پیمان سلیمانی :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
:: انتخاب! :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
:: ابر سرخی آسمان را گریه کرد/شعر عاشورا /پیمان سلیمانی :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
:: ... :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
:: چند شعر تازه تر "پیمان سلیمانے" :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
:: عصر شعر کرمانشاه... :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
:: مصاحبه روزنامه صدای آزادی با پیمان سلیمانی شهریور91 :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
:: دیگر :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
:: عجیب نیست که هیزم شکن ....( شعری که در سال 83 سروده شده) :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
:: چشم گریز نیست....(پیمان سلیمانی) :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
:: چشمان تو... :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
:: رباعی پیمان سلیمانی :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
:: تقدیر شهردار و رییس شورای شهر کرمانشاه از پیمان سلیمانی شاعر جوان کرمانشاهی :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
:: پیمان سلیمانی :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
:: پیمان سلیمانی :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
:: پیمان سلیمانی - غزل :: جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
:: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤
:: پیمان سلیمانی :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۳
:: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۳ :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۳
:: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۳
:: دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۳
:: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳
:: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

Powered By persianblog.ir Copyright © by mehaloodeha
This Themplate  By Theme-Designer.Com