رباعی پیمان سلیمانی

یه رباعی نسبتا تازه!

 

شاید خوب است اگر که در تشویشم!

روحی عاصی بدون جسم خویشم

-یک خانم چادری قدری بی ریخت-

من اینگونه به مرگ می اندیشم!!!

 

پیمان سلیمانی

 اردیبهشت91

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
عدالت جو

مرسی خوبم به لطف شما.منم مشغولم.تهرانم.درسمو تا دکتری ادامه دادم.و در دانشکده حقوق به تدریس درس حق و عذالت مشغولم.علی رغم میل باطنی از شعر کمی فاصله گرفتم.شما چه خبر؟

مینا

یک خانم چادری قدری بی ریخت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فکر کنم اشتباه به مرگ می اندیشی