اوضاع عمومی ام ...

در اطرافم چقدر غم ریخته است !
مشتی اوهام بر سرم ریخته است!
مثل شهری جنگی ام و مدتهاست 
اوضاع عمومی ام بهم ریخته است!

پیمان سلیمانی 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید