چشم گریز نیست....(پیمان سلیمانی)

وقتی شعر من و خط دوست عزیزم استاد محمدی یکی بشه...

 

.

 پیمان سلیمانی

/ 2 نظر / 22 بازدید